Werkwijze

Wanneer u geinteresseerd bent in een tuinontwerp kom ik bij u thuis. In het gesprek ga ik samen met u op zoek naar de wensen en doelstelling van de buitenruimte. Wat wilt u in de tuin, welke functie heeft de tuin voor u? Belangrijk is dat ik uw wensen duidelijk krijg en ga bekijken of dat ook realiseerbaar is.

Ik kijk naar zichtlijnen, omliggende bebouwing, zonstand, grondsoort, hoogtes en dergelijke.

De volgende stap is dat ik een veldschets maak, dat houdt in dat ik de bestaande situatie opmeet inclusief het in kaart brengen van de bestaande beplanting.
Met deze gegevens maak ik een conceptplan dat met u besproken wordt en waar we zo nodig nog wijzigingen in kunnen aanbrengen.
Op basis van alle gegevens werk ik het definitieve ontwerp uit.
Dit ontwerp bestaat uit een 2D tekening en 3D aanzichten in kleur.
Ook alle materialen en bouwkundige elementen worden hierop vermeld.
Er wordt een beplantingsplan gemaakt die bestaat uit een tekening met een beplantingslijst.

Indien u dat wenst kan ik de uitvoering begeleiden.